Follow

Την πανελλαδική μέρα απεργίας διάλεξε για να κάνει Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος Φυλής


Με μία απαράδεκτη κίνηση η Διοίκηση Παππού και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Αρβανιτάκη, επέλεξαν μετά από πολλές βδομάδες να κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο. Και τι μέρα διάλεξαν; Μα τη μέρα που έχει Γενική Απεργία. Την ημέρα που θα υπολειτουργούν οι υπηρεσίες, που δε θα υπάρχουν συγκοινωνίες, που η χώρα θα απεργεί για την υπογραφή του 4ου Μνημονίου...

Και τι τους νοιάζει τους τοπικούς μας άρχοντες ποια μέρα γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο; Αφού ο Δήμος μας έχει λεφτά !!

Συγχαρητήρια κύριοι... και φυσικά οι υπάλληλοι που ασχολούνται με ότι αφορά μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι παρόντες ή υποχρεωτικά δε μπορούν να κάνουν απεργία;

Δεν υπήρχαν άλλες μέρες να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο;Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 17-5-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 14 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:

1. Αποδοχή ή μη της αρ. 62/2017 απόφασης Ο.Ε. περί παραίτησης ή μη από την με αρ. καταθ. 1959/15 ασκηθείσα Έφεση του Δήμου Φυλής, κατά της υπ’αριθμ. 205/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Αποδοχή ή μη της αρ. 129/2017 απόφασης Ο.Ε. περί άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της Έφεσης από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου, κατά της υπ’αριθμ. 541/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
3. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ. 70/2017 προϋπολογισμού 183.678,33 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
4. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
5. Επικύρωση του υπ’αριθμ. 2/21-4-2017 πρακτικού της Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.
6. Επιχορήγηση Συλλόγων 2017.
7. Έγκριση καταβολής στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ –ΜΕΤΕΩΡΑ – ΣΥΝ.ΠΕ», το ποσό των 10.500,00 €.
8. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του Ν. 3463/06.
9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β.Δ/τος 17/5-15-06-1959.
10. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φυλής σε Περίπτερα για το έτος 2017.
11. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
12. Συμμετοχή του Δήμου Φυλής ως μέλους του δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων στην ετήσια συνέλευση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ELISAN στην Valencia της Ισπανίας και έγκριση της δαπάνης, ψήφιση σχετικής πίστωσης.
13. Έγκριση για το άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα EYROBANK για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός διαχειριστών του λογαριασμού και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης διατραπεζικών συναλλαγών με την ΔΙΑΣ Α.Ε.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ από τον KA 60.7341.10001 – με τίτλο “ΕΣΠΑ Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της Βίας -Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Φυλής με κωδικό ΟΠΣ 5000971 στο Ε.Π.” από τον προϋπολογισμό του προγράμματος και αφορά την κάλυψη της εκδήλωσης και τη δημιουργία τρίπτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου και βίντεο για την δημοσιότητα του Κέντρου» για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φυλής.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 5.000,00 € από τον ΚΑ 15.6114.10001 με τίτλο ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φυλής την 19,20 και 21/5/17 από τον προϋπολογισμό του Δήμου Φυλής.
16. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
17. Επικύρωση της αρ. 66/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
18. Επικύρωση της αρ. 50/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί λήψης απόφασης για τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού (ΑΝΤΙΤΙΜΟ) με σύμβαση ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (8) ΜΗΝΩΝ για το έτος 2017 του ν.π.δ.δ.

                                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗShare on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment