Follow

Νέα κατασπατάληση - ΣΚΑΝΔΑΛΟ - δημοσίου χρήματος από τον Δήμο Φυλής: Απίστευτοι όροι με την προγραμματική σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου


Προγραμματική σύμβαση θα υπογράψει άμεσα ο Δήμος Φυλής με τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαιού αριθ. 16 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Υποδιευθύντρια για Management, κα Βασιλική Λύκουρα. Και αυτό θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πήρε την προηγούμενη Παρασκευή.

Όμως κατ' αποκλειστικότητα παρουσιάζουμε τους όρους αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης οι οποίοι κατά τη γνώμη μας είναι ιδιαίτερα επαχθής για τον Δήμο Φυλής και για την τσέπη του Δημότη χωρίς να καταλαβαίνουμε γιατί...

Σκοπός της παρούσας σύμβασης
Όπως αναφέρει η προγραμματική σύμβαση σκοπός της είναι "Η ένταξη του Δήμου Φυλής στο Ινστιτούτο Τοπικής Διακυβέρνησης και Πολιτικών Καινοτομίας και η συμμετοχή του στην ανάπτυξη των πολιτικών του τελευταίου, προωθώντας δια του Οργανισμού ιδιαιτέρως την διεθνή σημασία του Δήμου ως προπυργίου αποκατάστασης της Δημοκρατίας, δεδομένου του ιστορικού ρόλου του Δήμου στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας εναντίον των Πεισιστρατειδών αλλά και αργότερα του Θρασύβουλου στην κατάλυση της τυραννίας, όπως και πάλι στα νεώτερα χρόνια με την απελευθέρωση της πόλης των Αθηνών από τους Οθωμανούς".

Το σκάνδαλο κατά τη γνώμη μας αφορά τον τρόπο εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης:

1. Η συμμετοχή του Δήμου Φύλης ως άνω συνίσταται στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Μία διεθνή εκδήλωση κατ’ έτος γύρω από το ευρύτερο θέμα της Δημοκρατίας, της αποκατάστασής της και της λειτουργίας της. Πρόκειται για ένα Συνέδριο με περίπου είκοσι (20) προσωπικότητες οι οποίες θα προέρχονται από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα και θα διεξάγεται κάθε Σεπτέμβρη, στις εγκαταστάσεις του Ευρ.Ο.Δ.Δ. Η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου θα διεξάγεται στο Δήμο Φυλής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα οργανώνει ο Δήμος σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με τον Ευρ.Ο.Δ.Δ.  Ο Δήμος θα καλύπτει το κόστος του Συνεδρίου το οποίο θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €). 

Καλά διαβάσατε: Θα καλύπτουμε ΟΛΟ το κόστος του Συνεδρίου που θα φτάνει τα 40.000 ευρώ, γιατί κάτι που δε θα γίνεται καν στον Δήμο Φυλής, αλλά μόνο η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου τιμητικά; Ας γελάσουμε....

β. Ο Δήμος θα χορηγεί έξι (6) υποτροφίες ετησίως για σπουδές στην Academy of European Public Law, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των δέκα τέσσερις χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400 €) και άλλες έξι (6) υποτροφίες στο Global Law and Governance Summer School οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των τέσσερις χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200 €). Η χορηγία για τις υποτροφίες αυτές θα ανέρχεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (18.600,00 €) ετησίως.

Ο Δήμος δηλαδή θα καλύπτει ΟΛΟ το κόστος των υποτροφιών για σπουδές, που θα φτάνει 18.600 ευρώ το χρόνο !!!!!!!!! Μας δουλεύετε;;;

γ. Ο Δήμος θα επιχορηγήσει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του σε προγράμματα επιμόρφωσης του Ευρ.Ο.Δ.Δ. και ιδιαιτέρως του Institute for Management ή άλλων εκπαιδευτικών μονάδων.

Ε βέβαια... θα πρέπει να επιμορφωθούν οι υπάλληλοι του Δήμου.... Και άλλα λεφτά...απλά δεν αναφέρουμε καν το ποσό !

δ. Ο Δήμος θα αναθέτει μελέτες στον Ευρ.Ο.Δ.Δ. που θα συμφωνούνται εκάστοτε κατά το αντικείμενο και το κόστος τους, με πρώτη μελέτη με θέμα «Νομικές, περιβαλλοντικές και αντικειμενικές δυνατότητες ανάπτυξης του Δήμου Φυλής». Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω μελέτη ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00€).

Θα μας φτιάξουν και μελέτη για τις δυνατότητες ανάπτυξης του Δήμου Φυλής. Μικρό το κόστος.... 60 χιλιαρικάκια... τι είναι 60 χιλιάρικα για μια μελέτη... τζάμπα πράγμα!

2. Ο Ευρ.Ο.Δ.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση της πρόσληψης δύο (2) υπαλλήλων της κατηγορίας των short term experts που να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και την πραγματικότητα του Δήμου Φυλής για την εξυπηρέτηση των αναγκών διοίκησης των σχέσεων με τον Δήμο Φυλής και την εν γένει προώθηση του έργου, συνολικής δαπάνης ποσού ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00 €) ετησίως.

Θα δαπανήσουν και αυτοί 15 χιλιάρικα....για τους υπαλλήλους που θα πάρουν για τον εαυτό τους !! Απίστευτη πραγματικά υποχρέωση και μεγάλο συμφέρον για τον Δήμο Φυλής !!

Χρονική διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται για διαστήματα τριών (3) ετών, με συμφωνία των συμβαλλομένων.

ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΠΟΣΑ ΕΙΔΑΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙ ΤΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ !!!!!!!!


Τρόπος πληρωμής
Με την υπογραφή της παρούσης ο Δήμος Φυλής υποχρεούται να καταβάλλει το 20% του ετήσιου ποσού. Η καταβολή  κάθε επόμενου ποσού θα γίνει μετά από απόφαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης η οποία θα βεβαιώνει την εξέλιξη του προγράμματος.

Δηλαδή ΠΡΙΝ κάνουν οτιδήποτε θα τους πληρώσουμε και το 20%. Αλήθεια... Ποιος πληρώνεται από το δημόσιο ΠΡΙΝ κάνει τη δουλειά; Μήπως είναι παράνομο; Λέμε μήπως....


Τελειώνουμε, αναφέροντας σας το συνολικό ποσό που θα σπαταλήσει ο Δήμος Φυλής για τα τρία χρόνια αυτής της σύμβασης...

235.800 ευρώ χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά σεμινάρια των υπαλλήλων που δεν αναφέρουν πόσο θα στοιχίσουν...

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment